POLÍTICA DE QUALITAT I INNOCUÏTAT ALIMENTÀRIA

La Direcció de Quickchef, S.A.U.

es compromet  a gestionar  la qualitat dels processos mitjançant la implicació de tots els nivells de l’organització. La direcció estableix objectius de qualitat i seguretat alimentària, realitza el seguiment i comunica internament i externament els resultats.

La política de qualitat i innocuïtat dels aliments definida per la Direcció es basa en: 

– Satisfer les necessitats dels nostres clients mitjançant el control i l’avaluació de reclamacions i complir amb les especificacions acordades amb aquests. 

– La millora contínua pel que fa a qualitat i innocuïtat dels nostres productes sobre la base dels nostres estudis i en compliment de la legislació vigent i d’altres requisits subscrits. 

– Garantir la innocuïtat de tots els nostres productes sent aquesta una prioritat de la nostra empresa. 

– Protecció del consumidor aportant en el mercat productes segurs segons el sistema de seguretat alimentària d’Anàlisi de Perills i Punts de Control Crític (APPCC) implantat, revisat i validat per l’empresa. 

– Garantir el compliment dels requisits legals que afecten les nostres activitats, especialment els dirigits a assegurar la traçabilitat i les condicions higièniques sanitàries dels nostres productes. 

– Assegurar la retirada immediata i el no consum dels productes que puguin suposar un risc per als nostres clients, amb la formació d’un Comitè de Crisi que analitzarà, diagnosticarà i resoldrà el problema detectat. 

– Mantenir la nostra responsabilitat ètica i personal proporcionant als nostres treballadors els recursos necessaris. 

– Fomentar la cultura alimentària entre tot el personal de l’empresa. 

– Proporcionar els recursos i millorar els processos amb inversions adequades i justificades. 

– Formar i capacitar als nostres empleats perquè siguin gestors en el seu lloc de treball i estiguin motivats per a desenvolupar bones pràctiques de qualitat i innocuïtat alimentària. 

– Conscienciació i motivació del personal de la Companyia sobre la importància de la   implantació, desenvolupament i millora d’un Sistema de Seguretat Alimentària. 

– Establir uns objectius, a través de programes d’acció, per a garantir la qualitat i innocuïtat dels nostres productes i assegurar la satisfacció dels nostres clients. 

– Establir mecanismes de comunicació amb tots els actors, proveïdors, clients i administració.

ALTRES CONSIDERACIONS

Quickchef, S.A.U. es compromet  a desenvolupar, en la mesura que sigui possible, productes SENSE gluten per a satisfer les necessitats de les persones afectades per la malaltia celíaca i/o intolerància o al·lèrgia al gluten. Així mateix, l’organització ha adquirit el compromís d’evitar la presència involuntària de traces de tramussos i sèsam en els seus productes, limitant únicament la presència de sèsam en aquelles referències que ho continguin com a ingredient  i que no s’ha pogut substituir per cap ingredient alternatiu. Per a complir  amb aquest compromís, l’organització  ha implantat un Pla de control d’al·lèrgens i ha format i capacitat adequadament al personal manipulador. 

La política de qualitat  i innocuïtat alimentària de Quickchef,  S.A.U. romandrà en tot moment a la disposició del personal de l’empresa, dels seus clients, dels seus proveïdors, i de qualsevol altra part interessada en ella. L’alta direcció de Quickchef, S.A.U. aportarà, en les quantitats necessàries i suficients, i amb l’oportunitat requerida en cada cas concret, tots els recursos i mitjans de qualsevol naturalesa que siguin necessaris per a portar a bon terme la Política de Qualitat i Innocuïtat Alimentària en els termes previstos. Igualment dotarà a l’organització de les eines i tècniques que la situació requereixi.

Jonatan Laguna
Director industrial
Reus, 14 de agost de 2017

Seguidament es poden consultar els certificats relacionats amb la Política de qualitat i innocuïtat alimetnària:

IQNet Food Safety Management System

AENOR, Certificado del Sistema de Gestión de la Seguridad Alimentaria

AENOR, Certificado del Sistema de Gestión de la Calidad

Política de QUALITAT I INNOCUÏTAT ALIMENTÀRIA

Ofrecemos un amplio catálogo de soluciones de 5ª gama para la restauración, especialmente para hoteles y restaurantes en el sector turístico.

Saber más

¿Qué es la 5ª Gama?

La solución más cómoda y segura para la restauración gracias a un proceso de producción que se sigue basando en la cocina casera pero incorpora las más nuevas tecnologías en el campo de la gastronomía.

Saber más