Política de QUALITAT I INNOCUÏTAT ALIMENTÀRIA

La Direcció de Quickchef, S.A.U. es compromet a gestionar la qualitat dels processos mitjançant la implicació de tots els nivells de l’organització. La Direcció estableix objectius de qualitat i seguretat alimentària, realitza el seguiment i comunica interna i externament els resultats.

La política de qualitat i innocuïtat dels aliments definida per la Direcció es basa en:

 • Satisfer les necessitats dels nostres clients mitjançant el control i l’avaluació de reclamacions i complir amb les especificacions acordades amb els mateixos.
 • La millora contínua quant a qualitat i innocuïtat dels nostres productes sobre la base dels nostres estudis i en compliment de la legislació vigent i d’altres requisits subscrits.
 • Garantir la innocuïtat de tots els nostres productes essent aquesta una prioritat de la nostra empresa.
 • Protecció del consumidor aportant al mercat productes segurs segons el sistema de seguretat alimentària d’Anàlisi de Perills i Punts de Control Crític (APPCC) implantat, revisat i validat per l’empresa
 • Garantir el compliment dels requisits legals que afecten a les nostres activitats, especialment als dirigits a assegurar la traçabilitat i les condicions higièniques sanitàries dels nostres productes.
 • Assegurar la retirada immediata i el no-consum dels productes que puguin suposar un risc per als nostres clients, amb la formació d’un Comitè de Crisi que analitzarà, diagnosticarà i resoldrà el problema detectat.
 • Mantenir la nostra responsabilitat ètica i personal proporcionant als nostres treballadors els recursos necessaris.
 • Proporcionar els recursos i millorar els processos amb inversions adequades i justificades.
 • Formar i capacitar als nostres empleats perquè siguin gestors en el seu lloc de treball i estiguin motivats per desenvolupar bones pràctiques de qualitat i innocuïtat alimentària.
 • Conscienciació i motivació del personal de la Companyia, sobre la importància de la implantació, desenvolupament i millora d’un Sistema de Seguretat Alimentària.
 • Establir uns objectius, a través de programes d’acció, per garantir la qualitat i innocuïtat dels nostres productes i assegurar la satisfacció dels nostres clients.
 • Establir mecanismes de comunicació amb tots els actors, proveïdors, clients i administració.

ALTRES CONSIDERACIONS

Quickchef, S.A.U. es compromet a desenvolupar, en la mesura del possible, productes SENSE gluten per satisfer les necessitats de les persones afectades per la malaltia celiaquia i/o intolerància o al·lèrgia al gluten. Així mateix, l’organització ha adquirit el compromís d’evitar la presència involuntària de traces de tramús i sèsam en els seus productes, limitant únicament la presència de sèsam en aquelles referències que ho continguin com a ingredient i que no s’haguin pogut substituir per cap ingredient alternatiu. Per complir amb aquest compromís, l’organització ha implantat un Pla de control d’al·lergògens i ha format i capacitat adequadament al personal manipulador.

La política de qualitat i innocuïtat alimentària de Quickchef, S.A.U. romandrà a tot moment a la disposició del personal de l’empresa, dels seus clients, dels seus proveïdors, i de qualssevol altres parts interessades en ella. L’alta adreça de Quickchef, S.A.U. aportarà, en les quantitats necessàries i suficients, i amb l’oportunitat requerida en cada cas concret, tots els recursos i mitjans de qualsevol naturalesa que siguin necessaris per portar a bon terme la Política de Qualitat i Innocuïtat Alimentària en els termes previstos. Igualment dotarà a l’organització de les eines i tècniques que la situació requereixi

Jonatan Laguna
Director industrial
Reus, 14 de agost de 2017

Seguidament es poden consultar els certificats relacionats amb la Política de qualitat i innocuïtat alimetnària:

IQNet Food Safety Management System

AENOR, Certificado del Sistema de Gestión de la Seguridad Alimentaria

AENOR, Certificado del Sistema de Gestión de la Calidad

Política de QUALITAT I INNOCUÏTAT ALIMENTÀRIA

Ofrecemos un amplio catálogo de soluciones de 5ª gama para la restauración, especialmente para hoteles y restaurantes en el sector turístico.

Saber más

¿Qué es la 5ª Gama?

La solución más cómoda y segura para la restauración gracias a un proceso de producción que se sigue basando en la cocina casera pero incorpora las más nuevas tecnologías en el campo de la gastronomía.

Saber más